پلیکان پرواز

تور سریلانکا نوروز 98


تور سریلانکا ( 1 شب کلمبو ، 2 شب کندی ، 2 شب نورا ایلیا ، 2 شب بنتوتا )

شروع قیمت : ,870 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways
تور 4 شب سریلانکا 4 شب مالدیو

شروع قیمت : ,1295 دلار
مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

تور 4 شب سریلانکا 4 شب مالدیو

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways
تور سریلانکا ( 2 شب کلمبو 4 شب بنتوتا )

شروع قیمت : ,445 دلار
مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

Qatar Airways
تور سریلانکا ( 2 شب کلمبو 2 شب کندی 3 شب بنتوتا )

شروع قیمت : ,565 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Emirates Airlines