پلیکان پرواز

تور ویتنام ویژه نوروز


تور ویتنام 8 روزه با پرواز قطری ( 4 شب هوشی مینه + 3 شب فان تی یت )

شروع قیمت : ,480 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways
تور ویتنام 11 روزه با پرواز قطری ( 3 شب هوشی مینه + 3 شب فان تی یت + 3 شب هانوی + 1 شب کروز )

شروع قیمت : ,1020 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Emirates Airlines
تور ویتنام کامبوج لائوس 14 روزه با پرواز قطری ( 6 شب ویتنام + 3 شب لائوس + 4 شب کامبوج )

شروع قیمت : ,1985 دلار
مدت اقامت : , 13 شب و 14 روز

Qatar Airways
تور گروهی ویتنام

شروع قیمت : ,1265 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

تور گروهی ویتنام

اعتبار : ویژه آبان 97

Mahan Air
اسپشیال تور ویتنام ( 3 شب هوشی مینه + 1 شب کشتی کروز + 3 شب هانوی )

شروع قیمت : ,625 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Emirates Airlines
تور ویتنام کامبوج 11 روزه ( 3 شب هوشی مین +  3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز + 3 شب سیام ریپ)

شروع قیمت : ,1440 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Emirates Airlines
تور ویتنام هوی آن 11 روزه ( 3 شب هوشی مین + 3 شب هوی آن + 1 شب کروز + 3 شب هانوی )

شروع قیمت : ,1165 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Emirates Airlines
تور ویتنام 11 روزه ( 3 شب هوشی مین + 3 شب نهاترانگ + 3 شب هانوی + 1 شب کروز )

شروع قیمت : ,1265 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Qatar Airways
تور ویتنام با پرواز مستقیم

شروع قیمت : ,630 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور ویتنام با پرواز مستقیم

اعتبار : ویژه نوروز

Emirates Airlines
تور شگفت انگیز ویتنام 9 روزه ( هانوی+کروز+نیم بین+دانانگ+هوی آن)

شروع قیمت : ,به زودی
مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

Emirates Airlines