پلیکان پرواز

تور بالی لحظه آخری


تور بالی مالزی 8 روزه

شروع قیمت : ,380 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی مالزی 8 روزه

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air
تور بالی 8 روزه با پرواز ماهان و  لیدر فارسی زبان

شروع قیمت : ,185 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Mahan Air
بالی 8 روزه با پرواز قطری

شروع قیمت : ,305 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

بالی 8 روزه با پرواز قطری

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور بالی و سنگاپور 8 روزه

شروع قیمت : ,465 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی و سنگاپور 8 روزه

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور بالی با پرواز مستقیم ماهان

شروع قیمت : ,7790000تومان
مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

Mahan Air
تور بالی با پرواز عمان ایر

شروع قیمت : ,185 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی با پرواز عمان ایر

اعتبار : تا 10 آبان 97

Oman Air