پلیکان پرواز

( 3 شب مانیل 4 شب ال نیدو )


تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 4 شب ال نیدو )

شروع قیمت : ,2150 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways