پلیکان پرواز

( 5 شب مانیل )


تور فیلیپین ( 5 شب مانیل )

شروع قیمت : ,410 دلار
مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

تور فیلیپین ( 5 شب مانیل )

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways