پلیکان پرواز

تور سنگاپور و بالی


تور بالی و سنگاپور 8 روزه

شروع قیمت : ,465 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی و سنگاپور 8 روزه

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways