فیس بوک پلیکان پرواز اینستاگرام پلیکان پرواز  پلیکان پرواز تلگرام

تور اروپا


تور ترکیبی ایتالیا  فرانسه

شروع قیمت : ,1770 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور ترکیبی ایتالیا فرانسه

اعتبار : تا پایان سال 97

Turkish Airlines
تور فرانسه

شروع قیمت : ,1540 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور فرانسه

اعتبار : ویژه سال نو میلادی ( 2017 )

Qatar Airways
تور اسپانیا ایتالیا

شروع قیمت : ,1770 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور اسپانیا ایتالیا

اعتبار : تابستان 95

Turkish Airlines
تور فرانسه اسپانیا ایتالیا

شروع قیمت : ,2200 یورو
مدت اقامت : ,9 شب و 10 روز

تور فرانسه اسپانیا ایتالیا

اعتبار : تابستان 95

Turkish Airlines
تور اسپانیا

شروع قیمت : ,2200 یورو
مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

تور اسپانیا

اعتبار : بهار 95

Turkish Airlines
تور فرانسه هلند

شروع قیمت : ,1770 یورو
مدت اقامت : ,7شب و 8 روز

تور فرانسه هلند

اعتبار : بهار 95

Turkish Airlines
تور ایتالیا

شروع قیمت : ,1900 یورو
مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

تور ایتالیا

اعتبار : بهار 95

Turkish Airlines
تور اسپانیا فرانسه

شروع قیمت : ,1770 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور اسپانیا فرانسه

اعتبار : بهار 95

Turkish Airlines