پلیکان پرواز

تور هند


تور سیشل

شروع قیمت : ,1290 یورو
مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

تور سیشل

اعتبار : تا پایان سال 97

تور دهلی آگرا گوا

شروع قیمت : ,780 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور دهلی آگرا گوا

اعتبار : تا پایان سال 98

Mahan Air
تور بمبئی گوا

شروع قیمت : ,3970000تومان
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بمبئی گوا

اعتبار : تا پایان سال 97

Iran Air
تور دهلی آگرا جیپور

شروع قیمت : ,6850000تومان
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور دهلی آگرا جیپور

اعتبار : تا پایان سال 98

Mahan Air
تور گوا

شروع قیمت : ,3950000تومان
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور گوا

اعتبار : تا پایان سال 97

Iran Air
تور جزیره موریس

شروع قیمت : ,900 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور جزیره موریس

اعتبار : تا پایان سال 97

Emirates Airlines