پلیکان پرواز

تور مالزی


تور کوالالامپور پنانگ

شروع قیمت : ,2450000تومان
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور کوالالامپور پنانگ

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air
تور بالی مالزی 8 روزه

شروع قیمت : ,280 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی مالزی 8 روزه

اعتبار : تا پایان سال 98

Oman Air
تور مالزی کوالالامپور

شروع قیمت : ,1950000تومان
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور مالزی کوالالامپور

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air
تور مالزی سنگاپور

شروع قیمت : ,2750000تومان
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور مالزی سنگاپور

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air
تور مالزی لنکاوی

شروع قیمت : ,2690000تومان
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور مالزی لنکاوی

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air
بالی 8 روزه با پرواز قطری

شروع قیمت : ,190 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

بالی 8 روزه با پرواز قطری

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways
تور بالی و سنگاپور 8 روزه

شروع قیمت : ,550 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی و سنگاپور 8 روزه

اعتبار : تا پایان سال 98

Oman Air
تور بالی با پرواز مستقیم ماهان

شروع قیمت : ,7790000تومان
مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

تور بالی با پرواز مستقیم ماهان

اعتبار : در حال حاظر موجود نمیباشد

Mahan Air