تور سیشل

جزیره سیشل در غرب اقیانوس هند قرار دارد.