تور موریس

به مساحت 2040 کیلومتر مربع در جنوب اقیانوس هند ، بین شرق ماداگاسکار و جنوب شرق آفریقا ،جزیره ای به نام موریس وجود دارد.