تور جاکارتا

جاکارتا، با مساحت 44/637 کیلومتر مربع، و جمعیتی معادل 9 میلیون نفر پایتخت کشور اندونزی است. مشاهده قیمتهای تور بالی