ویزای اندونزی توریستی

ویزای اندونزی

قیمت ویزا

قیمت ویزا

کاربرد ویزا نوع ویزا
روز کاری /نوع درخواست
تعداد دفعات ورود هتل
مدت اقامت
قیمت
توضیحات
ویزای توریستی انفرادی
7 عادی
یکبار ورود بله
3 ماه
60 دلار
مدت اعتبار ویزا از زمان ورود به اندونزی 14 روز میباشد
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری /نوع درخواست
عادی
7
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
بله
مدت اقامت
ماه
3
قیمت
دلار
60
توضیحات
مدت اعتبار ویزا از زمان ورود به اندونزی 14 روز میباشد
اطلاعات ویزا

اطلاعات ویزا

مدت اعتبار ویزا

( 60 دلار ) 90روز

شرکت اقدام کننده

پلیکان پرواز آسیا

نام ویزا

ویزای اندونزی توریستی

ویزای اندونزی

توضیحات

۱- فرم مشخصات فردی از قبیل آدرس محل کار , نام محل کار , سمت شغلی , تلفن محل کار , تلفن منزل , شماره همراه

۲- اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ برگشت (گذرنامه های قبلی)

۳- واچر هتل

۴- بلیت رفت و برگشت

۵- مانده حساب بانکی لاتین با مهر شعبه / هر نفر بالای حداقل ۱۰ میلیون تومان مانده

۶- کپی شناسنامه از صفحات اول و دوم / کپی کارت ملی پشت و رو

۷- ۲ عکس رنگی زمینه سفید (جدید)

قیمت ویزای عادی توریستی اندونزی ۱۴ روزه برای هر نفر ۶۰ دلار میباشد.

قیمت ویزای فوری اندونزی ۱۳۰ دلار میباشد ( ۲۴ الی ۴۸ ساعته )

قیمت ویزای یکماهه اندونزی ۷۰ دلار میباشد .

تلفن : ۰۲۱۸۸۱۷۱۰۶۱