پلیکان پرواز

هتل هانگ های لانگ ( HOANG HAI LONG )


هتل هانگ های لانگ ( HOANG HAI LONG )

هتل هوانگ های لانگ تنها چند دقیقه پیاده روی تا بازار و تئاتر شهر و کمیته مردم دارد . اتاقها با نوعی راحت مدرن بصورت تزئین شده به همراه امکانات رفاهی استاندارد به میهمانان ارائه میشود.

هتل هوانگ های لانگ تنها چند دقیقه پیاده روی تا بازار و تئاتر شهر و کمیته مردم دارد . اتاقها با نوعی راحت مدرن بصورت تزئین شده به همراه امکانات رفاهی استاندارد به میهمانان ارائه میشود.