پلیکان پرواز

زیباترین مزارع جهان


زیباترین مزارع جهان

مزارع تراس مانند در روستای لانگ ژنگ چین واقع شده اند.

این مزارع در نزدیکی رودخانه و بصورت طبقه طبقه از بالا تا پایین کوه قرار گرفته اند و در فصل های مختلف رنگهای متنوعی به خود میگیرند. قدمت این مزارع بیش از 500 سال است.