پلیکان پرواز

تور چین


تور چین 7 شب پکن

شروع قیمت : ,480 دلار
مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

تور چین 7 شب پکن

اعتبار : تا پایان سال 98

Mahan Air
تور چین 4 شب پکن 3 شب شانگهای

شروع قیمت : ,550 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور چین 4 شب پکن 3 شب شانگهای

اعتبار : تا پایان سال 98

Mahan Air