پلیکان پرواز

تور چین


تور چین 4 شب پکن 4 شب شانگهای

شروع قیمت : ,6950000تومان
مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

تور چین 4 شب پکن 4 شب شانگهای

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air
تور چین 4 شب پکن 3 شب شانگهای

شروع قیمت : ,6800000تومان
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور چین 4 شب پکن 3 شب شانگهای

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air