فیس بوک پلیکان پرواز اینستاگرام پلیکان پرواز  پلیکان پرواز تلگرام

تور پاتایانام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
HILL SIDE RESORT پلیکان پرواز B.B

2210000

2475000

2190000

2015000

WIND MILL RESORT پلیکان پرواز B.B

2230000

2520000

2200000

2020000

THE SUN RESORT پلیکان پرواز B.B

2240000

2540000

2210000

2025000

HOTEL SERI PALACE پلیکان پرواز B.B

2255000

2565000

2220000

2030000

SIWALAI CITY پلیکان پرواز B.B

2275000

2610000

2240000

2035000

A ONE STAR پلیکان پرواز B.B

2340000

2745000

2300000

2085000

GOLDEN BEACH پلیکان پرواز B.B

2365000

2785000

2320000

2070000

OZO PATAYA پلیکان پرواز B.B

2390000

2835000

2340000

2075000

IBIS پلیکان پرواز B.B

2390000

2835000

2340000

2075000

EASTIN پلیکان پرواز B.B

2460000

2975000

2410000

2110000

D VAREE JOMTIEN پلیکان پرواز B.B

2510000

3065000

2450000

2130000

GARDEN SEA VIEW پلیکان پرواز B.B

2510000

3065000

2450000

2155000

VISTA پلیکان پرواز B.B

2530000

3110000

2470000

2135000

PATTAYA SEA VIIEW پلیکان پرواز B.B

2530000

3110000

2470000

2135000

A ONE ROYAL پلیکان پرواز B.B

2530000

3110000

2470000

2135000

CENTARA PTY پلیکان پرواز B.B

2555000

3155000

2490000

2175000

INTIMATE PATTAYA پلیکان پرواز B.B

2575000

3200000

2510000

2150000

MERCURE PTY پلیکان پرواز B.B

2575000

3200000

2510000

2150000

GARDEN CLIFF پلیکان پرواز B.B

2920000

3875000

2820000

2280000

AMARI PATTAYA پلیکان پرواز B.B

3075000

4190000

2960000

2390000

PULL MAN پلیکان پرواز B.B

3100000

4235000

2980000

2340000

CAPE DARA پلیکان پرواز B.B

3100000

4235000

2980000

2340000

ROYAL CLIFF MOUNTAIN VIEW پلیکان پرواز B.B

3255000

4550000

3125000

2465000

CENTARA GRAND MIRAGE پلیکان پرواز B.B

3280000

4590000

3140000

2400000

HILL SIDE RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2210000
نرخ اتاق 1 تخته
2475000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2190000
هزینه کودک بدون تخت
2015000
موقعیت
توضیحات
WIND MILL RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2230000
نرخ اتاق 1 تخته
2520000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2200000
هزینه کودک بدون تخت
2020000
موقعیت
توضیحات
THE SUN RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
2540000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2210000
هزینه کودک بدون تخت
2025000
موقعیت
توضیحات
HOTEL SERI PALACE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2255000
نرخ اتاق 1 تخته
2565000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2220000
هزینه کودک بدون تخت
2030000
موقعیت
توضیحات
SIWALAI CITY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2275000
نرخ اتاق 1 تخته
2610000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2240000
هزینه کودک بدون تخت
2035000
موقعیت
توضیحات
A ONE STAR
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2340000
نرخ اتاق 1 تخته
2745000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2300000
هزینه کودک بدون تخت
2085000
موقعیت
توضیحات
GOLDEN BEACH
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2365000
نرخ اتاق 1 تخته
2785000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2320000
هزینه کودک بدون تخت
2070000
موقعیت
توضیحات
OZO PATAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
2835000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2340000
هزینه کودک بدون تخت
2075000
موقعیت
توضیحات
IBIS
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
2835000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2340000
هزینه کودک بدون تخت
2075000
موقعیت
توضیحات
EASTIN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2460000
نرخ اتاق 1 تخته
2975000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2410000
هزینه کودک بدون تخت
2110000
موقعیت
توضیحات
D VAREE JOMTIEN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2510000
نرخ اتاق 1 تخته
3065000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2450000
هزینه کودک بدون تخت
2130000
موقعیت
توضیحات
GARDEN SEA VIEW
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2510000
نرخ اتاق 1 تخته
3065000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2450000
هزینه کودک بدون تخت
2155000
موقعیت
توضیحات
VISTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2530000
نرخ اتاق 1 تخته
3110000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2470000
هزینه کودک بدون تخت
2135000
موقعیت
توضیحات
PATTAYA SEA VIIEW
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2530000
نرخ اتاق 1 تخته
3110000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2470000
هزینه کودک بدون تخت
2135000
موقعیت
توضیحات
A ONE ROYAL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2530000
نرخ اتاق 1 تخته
3110000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2470000
هزینه کودک بدون تخت
2135000
موقعیت
توضیحات
CENTARA PTY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2555000
نرخ اتاق 1 تخته
3155000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2490000
هزینه کودک بدون تخت
2175000
موقعیت
توضیحات
INTIMATE PATTAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2575000
نرخ اتاق 1 تخته
3200000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2510000
هزینه کودک بدون تخت
2150000
موقعیت
توضیحات
MERCURE PTY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2575000
نرخ اتاق 1 تخته
3200000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2510000
هزینه کودک بدون تخت
2150000
موقعیت
توضیحات
GARDEN CLIFF
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2920000
نرخ اتاق 1 تخته
3875000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2820000
هزینه کودک بدون تخت
2280000
موقعیت
توضیحات
AMARI PATTAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3075000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2960000
هزینه کودک بدون تخت
2390000
موقعیت
توضیحات
PULL MAN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3100000
نرخ اتاق 1 تخته
4235000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2980000
هزینه کودک بدون تخت
2340000
موقعیت
توضیحات
CAPE DARA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3100000
نرخ اتاق 1 تخته
4235000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2980000
هزینه کودک بدون تخت
2340000
موقعیت
توضیحات
ROYAL CLIFF MOUNTAIN VIEW
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3255000
نرخ اتاق 1 تخته
4550000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3125000
هزینه کودک بدون تخت
2465000
موقعیت
توضیحات
CENTARA GRAND MIRAGE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3280000
نرخ اتاق 1 تخته
4590000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3140000
هزینه کودک بدون تخت
2400000
موقعیت
توضیحات
نوع تور :
ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید ,
روزهای رفت :
جمعه ,
روزهای برگشت :
جمعه ,
مدت اقامت :
7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار :
بهار 95 ,
مناسب برای :
خانواده همراه با کودکان , زوج ها , سالخوردگان , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات :
صبحانه , بیمه مسافرتی , سیم کارت , گشت تاریخی , گشت خرید , گشت طبیعی , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی ,
محل اقامت :
هتل ,
حمل و نقل :
هواپیما ,
برنامه سفر
7 شب اقامت در هتل پاتایا پرواز تهران - بانکوک -تهران با ایرباس قشم ایر ، ویزا ، 7 شب اقامت با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، سیم کارت ، بیمه ، گشت طبق برنامه
نوع پرواز :
چارتر , برنامه ریزی شده ,
کلاس پرواز :
کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط :
بلیط چند سره ,
توضیحات تور :
مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی ، کپی شناسنامه و کارت ملی
برخی هتل ها در عید چینی ها دارای شارژ می باشد لطفا قبل از کانفرم با مسافر هماهنگ نمایید .
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.
پرواز به صورت چارتر بوده و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد .
پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد .
شروع قیمت ها از :
2210000تومان ,