تور ویتنام کامبوج نوروز 95 | پرواز ایر آسیا

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور ویتنام کامبوج نوروز 95 | پرواز ایر آسیا

شهر مقصد

هانوی

پنوم پن

اشتراک گذاری