پلیکان پرواز

تور ویتنام کامبوج 11 روزه


تور ویتنام کامبوج 11 روزه ( 3 شب هوشی مین +  3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز + 3 شب سیام ریپ)

شروع قیمت : ,1335 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Emirates Airlines