پلیکان پرواز

تور ویتنام هوی آن 11 روزه


تور ویتنام هوی آن 11 روزه ( 3 شب هوشی مین + 3 شب هوی آن + 1 شب کروز + 3 شب هانوی )

شروع قیمت : ,890 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Emirates Airlines