پلیکان پرواز

تور ویتنام 8 روزه با پرواز قطری


تور ویتنام 8 روزه با پرواز قطری ( 4 شب هوشی مینه + 3 شب فان تی یت )

شروع قیمت : ,595 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways