پلیکان پرواز

تور هنگ کنگ


تور هنگ کنگ

شروع قیمت : ,1390 دلار
مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

تور هنگ کنگ

اعتبار : ویژه 25 مرداد سال 97

Emirates Airlines
تور هنگ کنگ ماکائو

شروع قیمت : ,1590 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور هنگ کنگ ماکائو

اعتبار : ویژه 25 مرداد 97

Qatar Airways