تور دهلی آگرا جیپور

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور دهلی آگرا جیپور

کشور مقصد

هندوستان

هندوستان

هندوستان

شهر مقصد

جیپور

آگرا

دهلی

اشتراک گذاری