پلیکان پرواز

تور هند


تور دهلی آگرا گوا

شروع قیمت : ,780 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور دهلی آگرا گوا

اعتبار : تا پایان سال 98

Mahan Air
تور بمبئی گوا

شروع قیمت : ,فعلا اجرا نمیشود
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بمبئی گوا

اعتبار : تا پایان سال 97

Iran Air
تور دهلی آگرا جیپور

شروع قیمت : ,7240000تومان
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور دهلی آگرا جیپور

اعتبار : تا پایان سال 98

Mahan Air
تور گوا

شروع قیمت : ,490 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور گوا

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways