پلیکان پرواز

تور ویتنام 11 روزه با پرواز قطری


تور ویتنام 11 روزه با پرواز قطری ( 3 شب هوشی مینه + 3 شب فان تی یت + 3 شب هانوی + 1 شب کروز )

شروع قیمت : ,910 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Emirates Airlines