تور موریس نوروز 96

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

نوروز 96

شروع قیمت ها از :

1295 دلار

Emirates Airlines

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1295 تومان
1850 تومان

750 تومان

1295 تومان
1860 تومان

750 تومان

AMBRE
4
ALL
1435 تومان
2095 تومان1435 تومان
2095 تومان
1190 تومان
750 تومان

1470 تومان
2200 تومان
1400 تومان
500 تومان

1540 تومان
2340 تومان
1400 تومان
500 تومان

1575 تومان
2375 تومان
1500 تومان
500 تومان

SHANDRANI
5
H.B
1680 تومان
2450 تومان

990 تومان

1750 تومان
2500 تومان

850 تومان

PARADIS
5
B.B
1800 تومان
2670 تومان
1350 تومان
850 تومان

DINAROBIN
5
B.B
2165 تومان
3170 تومان

1400 تومان

3875 تومان
5590 تومان

1500 تومان

درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1295 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1850 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1295 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1860 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1435 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2095 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1435 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2095 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1190 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1470 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2200 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1540 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2340 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1575 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2375 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1680 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2450 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1750 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2500 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1800 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2670 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1350 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2165 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3170 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1400 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3875 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور موریس نوروز 96

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

سیم کارت

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنمای تور

توضیحات تور

قیمت بلیط هواپیما طبق تاریخ مورد نظر مسافران محاسبه و به نرخ دلاری پکیج اضافه میگردد

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی به همراه پر کردن فرم ویزا

مدت زمان صدور ویزا 10 روز کاری میباشد

تلفن : 02188171061

خط هوایی

Emirates Airlines

اشتراک گذاری