تور مالزی سنگاپور نوروز 96 ( 4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور )

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

تا پایان سال 97

شروع قیمت ها از :

290 دلار

Mahan Air

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Fragrance
3
B.B
290 تومان
480 تومان

255 تومان
115 تومان
NET
320 تومان
535 تومان

285 تومان
140 تومان
NET
345 تومان
580 تومان

310 تومان
150 تومان
NET
390 تومان
695 تومان

350 تومان
160 تومان
NET
435 تومان
745 تومان

370 تومان
195 تومان
NET
450 تومان
805 تومان

395 تومان
195 تومان
NET
465 تومان
790 تومان

410 تومان
195 تومان
NET
515 تومان
920 تومان

460 تومان
210 تومان
NET
565 تومان
990 تومان

490 تومان
230 تومان
NET
585 تومان
1015 تومان

495 تومان
230 تومان
NET
640 تومان
1130 تومان

575 تومان
270 تومان
NET
960 تومان
1740 تومان

850 تومان
330 تومان
NET
1170 تومان
2180 تومان

990 تومان
460 تومان
NET
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

290 تومان

نرخ اتاق یک تخته

480 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

255 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

115 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

320 تومان

نرخ اتاق یک تخته

535 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

285 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

140 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

345 تومان

نرخ اتاق یک تخته

580 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

310 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

390 تومان

نرخ اتاق یک تخته

695 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

350 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

435 تومان

نرخ اتاق یک تخته

745 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

370 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

195 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

450 تومان

نرخ اتاق یک تخته

805 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

395 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

195 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

465 تومان

نرخ اتاق یک تخته

790 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

410 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

195 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

515 تومان

نرخ اتاق یک تخته

920 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

460 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

565 تومان

نرخ اتاق یک تخته

990 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

490 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

585 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1015 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

495 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

640 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1130 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

575 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

270 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

960 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1740 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

330 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1170 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2180 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

460 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NET
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی سنگاپور نوروز 96 ( 4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور )

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

نوع پرواز

چارتر

توضیحات تور

چنانچه ورود مسافرین فقط با پرواز قطری و امارات به کشور سنگاپور باشد ، مبلغ 20 دلار برای هر نفر جهت خدمات تحویل ویزا در فرودگاه سنگاپور اخذ خواهد شد ، توجه داشته باشید به همراه داشتن اسکن ویزا برای مسافرین الزامی میباشد .

اتاق 3 تخته و کودک با تخت به صورت یک اتاق دو تخته همراه با یک تخت اضافه میباشد .

در صورت رد شدن ویزای سنگاپور از طرف اداره مهاجرت کشور سنگاپور قوانین کنسلی طبق پکیج دارای شارژ خواهد بود.

قیمت پرواز جداگانه محاسبه و به نرخ دلاری پکیج اضافه میگردد

تلفن : 02188171061

خط هوایی

Mahan Air

اشتراک گذاری