پلیکان پرواز

تور مالزی


تور کوالالامپور پنانگ

شروع قیمت : ,150 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور کوالالامپور پنانگ

اعتبار : تا پایان سال 98

Mahan Air
تور بالی مالزی 8 روزه

شروع قیمت : ,280 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی مالزی 8 روزه

اعتبار : تا پایان سال 98

Oman Air
تور مالزی ( کوالالامپور )

شروع قیمت : ,85 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور مالزی ( کوالالامپور )

اعتبار : تا پایان سال 98

Mahan Air
تور مالزی سنگاپور

شروع قیمت : ,280 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور مالزی سنگاپور

اعتبار : تا پایان سال 98

Mahan Air
تور کوالا لنکاوی

شروع قیمت : ,155 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور کوالا لنکاوی

اعتبار : تا پایان سال 98

Mahan Air
بالی 8 روزه با پرواز قطری

شروع قیمت : ,190 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

بالی 8 روزه با پرواز قطری

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways
تور بالی و سنگاپور 8 روزه

شروع قیمت : ,550 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی و سنگاپور 8 روزه

اعتبار : تا پایان سال 98

Oman Air