فیس بوک پلیکان پرواز اینستاگرام پلیکان پرواز  پلیکان پرواز تلگرام

تور فیلیپین 5 شب مانیل آبان 96نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
GRAN PRIX MANILA پلیکان پرواز B.B
3170000 3590000 2930000 2550000
BERJAYA MAKATI پلیکان پرواز B.B
3720000 4490000 3450000 2690000
ST.GILES MAKATI پلیکان پرواز B.B
3720000 4490000 3550000 2690000
THE AVENUE HOTEL پلیکان پرواز B.B
3790000 4590000 3220000 2690000
THE EXCHANGE REGENCY پلیکان پرواز B.B
3790000 4590000 3550000 2690000
GOLDEN PHOENIX پلیکان پرواز B.B
3890000 4820000 3650000 2690000
RICHMOND ORTIGAS پلیکان پرواز B.B
4090000 5100000 3620000 2690000
CITY GARDEN GRAND HOTEL پلیکان پرواز B.B
4190000 5150000 3610000 2690000
F1 HOTEL پلیکان پرواز B.B
4220000 5490000 3420000 2690000
DISCOVERY SUITES پلیکان پرواز B.B
4250000 5490000 3890000 2690000
BELMONT پلیکان پرواز B.B
4450000 5790000 3510000 2690000
EASTWOOD RICHMOND پلیکان پرواز B.B
4580000 5790000 4050000 2690000
MANILA HOTEL پلیکان پرواز B.B
4580000 5950000 4050000 2690000
PAN PACIFIC پلیکان پرواز B.B
4680000 6320000 3620000 2690000
MAKATI DIAMOND پلیکان پرواز B.B
4730000 6340000 3620000 2690000
HYATT CITY OF DREAMS پلیکان پرواز B.B
5120000 7120000 3620000 2690000
PENINSULA MANILA پلیکان پرواز B.B
5120000 6950000 3620000 2690000
NEW WORLD MAKATI پلیکان پرواز B.B
5120000 6950000 3620000 2690000
EDSA SHANGRI-LA پلیکان پرواز B.B
5180000 7230000 3850000 2690000
NOBU HOTEL پلیکان پرواز B.B
5230000 7330000 3730000 2690000
CONRAD MANILA پلیکان پرواز B.B
5230000 7330000 3820000 2690000
FAIRMONT MAKATI پلیکان پرواز B.B
5340000 7440000 3640000 2690000
GRAN PRIX MANILA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3170000
نرخ اتاق 1 تخته
3590000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2930000
هزینه کودک بدون تخت
2550000
موقعیت
توضیحات
BERJAYA MAKATI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3720000
نرخ اتاق 1 تخته
4490000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3450000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
ST.GILES MAKATI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3720000
نرخ اتاق 1 تخته
4490000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3550000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
THE AVENUE HOTEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4590000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3220000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
THE EXCHANGE REGENCY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4590000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3550000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
GOLDEN PHOENIX
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3890000
نرخ اتاق 1 تخته
4820000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3650000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
RICHMOND ORTIGAS
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
5100000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3620000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
CITY GARDEN GRAND HOTEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
5150000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3610000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
F1 HOTEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4220000
نرخ اتاق 1 تخته
5490000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3420000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
DISCOVERY SUITES
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4250000
نرخ اتاق 1 تخته
5490000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3890000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
BELMONT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4450000
نرخ اتاق 1 تخته
5790000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3510000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
EASTWOOD RICHMOND
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4580000
نرخ اتاق 1 تخته
5790000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4050000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
MANILA HOTEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4580000
نرخ اتاق 1 تخته
5950000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4050000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
PAN PACIFIC
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4680000
نرخ اتاق 1 تخته
6320000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3620000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
MAKATI DIAMOND
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4730000
نرخ اتاق 1 تخته
6340000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3620000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
HYATT CITY OF DREAMS
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5120000
نرخ اتاق 1 تخته
7120000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3620000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
PENINSULA MANILA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5120000
نرخ اتاق 1 تخته
6950000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3620000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
NEW WORLD MAKATI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5120000
نرخ اتاق 1 تخته
6950000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3620000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
EDSA SHANGRI-LA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5180000
نرخ اتاق 1 تخته
7230000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3850000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
NOBU HOTEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5230000
نرخ اتاق 1 تخته
7330000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3730000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
CONRAD MANILA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5230000
نرخ اتاق 1 تخته
7330000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3820000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
FAIRMONT MAKATI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5340000
نرخ اتاق 1 تخته
7440000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3640000
هزینه کودک بدون تخت
2690000
موقعیت
توضیحات
مدت اقامت :
5 شب و 6 روز ,
تاریخ اعتبار :
آبان 96 ,
خدمات :
صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , ترانسفر فرودگاهی ,
نوع پرواز :
پرواز قابل استرداد ,
کلاس پرواز :
کلاس اقتصادی ,
توضیحات تور :
پکیج شامل ویزا , پرواز رفت و برگشت قطری , بیمه مسافرتی می باشد. در صورت اضافه شدن گشت شهری و لیدر فارسی زبان مبلغ 270000 تومان به مبالغ پکیج اضافه می گردد.
نرخ نوزاد 650000 تومان می باشد.
صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه محاسبه می گردد.
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد. در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.
پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
پکیج فوق بر حسب پایین ترین کلاس پرواز می باشد و در صورت هرگونه افزایش نرخ پرواز مابه التفاوت محاسبه و از مسافر اخذ می گردد.
مدارک لازم جهت اخذ ویزا : اصل پاسپورت با 9 ماه اعتبار , کپی صفحات اول و دوم شناسنامه , 2 قطعه عکس 3*4 , تمکن مالی به زبان انگلیسی برای هر نفر 3 میلیون تومان
زمان اخذ ویزا 5 روز کاری می باشد.
در صورت درخواست شب های اضافه با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
تلفن : 02188171061
شروع قیمت ها از :
3170000تومان ,
خطوط هوایی
Qatar Airways