پلیکان پرواز

( 3 شب مانیل 4 شب ال نیدو )


تور فیلیپین ( 4 شب مانیل 3 شب پالاوان )

شروع قیمت : ,535 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways