پلیکان پرواز

( 3 شب مانیل 3 شب سبو 3 شب بوهول )


تور فیلیپین ( 3 شب مانیل 3 شب سبو 3 شب بوهول )

شروع قیمت : ,1300 دلار
مدت اقامت : ,9 شب و 10 روز

Qatar Airways