پلیکان پرواز

( 3 شب آنجل 4 شب بوراکای )


تور فیلیپین ( 4 شب مانیل 3 شب بوراکای )

شروع قیمت : ,580 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways