پلیکان پرواز

تور روسیه جام جهانی 2018نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
COSMOS CLUB پلیکان پرواز B.B
OKHTINSKAYA پلیکان پرواز B.B

3495000

4995000

3295000

2595000

IZMAILOVO ALFA پلیکان پرواز B.B
OKHTINSKAYA پلیکان پرواز B.B

3595000

5045000

3395000

2645000

ADAGIO پلیکان پرواز B.B
VERTICAL پلیکان پرواز B.B

3695000

5095000

3495000

2695000

IZMAILOVO ALFA پلیکان پرواز B.B
OKHTINSKAYA پلیکان پرواز B.B

3895000

5195000

3745000

2695000

BEST WESTERN پلیکان پرواز B.B
OKTIABRSKAYA پلیکان پرواز B.B

3995000

5245000

3745000

2695000

SUN FLOWER پلیکان پرواز B.B
PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA پلیکان پرواز B.B

4095000

5495000

3945000

2695000

SUN FLOWER پلیکان پرواز B.B
AZIMUT SMART پلیکان پرواز B.B

4095000

5495000

3945000

2695000

IZMAILOVO DELTA پلیکان پرواز B.B
PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA پلیکان پرواز B.B

4295000

5685000

4095000

2695000

AZIMUT OLYMPIC پلیکان پرواز B.B
PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA پلیکان پرواز B.B

4395000

6095000

4095000

2695000

RADISSON SLAVYANSKAYA پلیکان پرواز B.B
VV EDENSKY پلیکان پرواز B.B

4495000

6195000

4225000

2695000

HILTON پلیکان پرواز B.B
SOKOS PALACE BRIDGE پلیکان پرواز B.B

5395000

7745000

4475000

2795000

SWISSOTEL پلیکان پرواز B.B
SOKOS PALACE BRIDGE پلیکان پرواز B.B

5595000

7945000

4475000

2895000

COSMOS CLUB
درجه
خدمات
B.B
OKHTINSKAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4995000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3295000
هزینه کودک بدون تخت
2595000
موقعیت
توضیحات
IZMAILOVO ALFA
درجه
خدمات
B.B
OKHTINSKAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3595000
نرخ اتاق 1 تخته
5045000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3395000
هزینه کودک بدون تخت
2645000
موقعیت
توضیحات
ADAGIO
درجه
خدمات
B.B
VERTICAL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
5095000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3495000
هزینه کودک بدون تخت
2695000
موقعیت
توضیحات
IZMAILOVO ALFA
درجه
خدمات
B.B
OKHTINSKAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3895000
نرخ اتاق 1 تخته
5195000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3745000
هزینه کودک بدون تخت
2695000
موقعیت
توضیحات
BEST WESTERN
درجه
خدمات
B.B
OKTIABRSKAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3995000
نرخ اتاق 1 تخته
5245000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3745000
هزینه کودک بدون تخت
2695000
موقعیت
توضیحات
SUN FLOWER
درجه
خدمات
B.B
PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4095000
نرخ اتاق 1 تخته
5495000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3945000
هزینه کودک بدون تخت
2695000
موقعیت
توضیحات
SUN FLOWER
درجه
خدمات
B.B
AZIMUT SMART
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4095000
نرخ اتاق 1 تخته
5495000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
3945000
هزینه کودک بدون تخت
2695000
موقعیت
توضیحات
IZMAILOVO DELTA
درجه
خدمات
B.B
PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4295000
نرخ اتاق 1 تخته
5685000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4095000
هزینه کودک بدون تخت
2695000
موقعیت
توضیحات
AZIMUT OLYMPIC
درجه
خدمات
B.B
PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4395000
نرخ اتاق 1 تخته
6095000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4095000
هزینه کودک بدون تخت
2695000
موقعیت
توضیحات
RADISSON SLAVYANSKAYA
درجه
خدمات
B.B
VV EDENSKY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4495000
نرخ اتاق 1 تخته
6195000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4225000
هزینه کودک بدون تخت
2695000
موقعیت
توضیحات
HILTON
درجه
خدمات
B.B
SOKOS PALACE BRIDGE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5395000
نرخ اتاق 1 تخته
7745000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4475000
هزینه کودک بدون تخت
2795000
موقعیت
توضیحات
SWISSOTEL
درجه
خدمات
B.B
SOKOS PALACE BRIDGE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5595000
نرخ اتاق 1 تخته
7945000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
4475000
هزینه کودک بدون تخت
2895000
موقعیت
توضیحات
خدمات :
بیمه مسافرتی , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای تور ,
نوع بلیط :
بلیط رفت و برگشت ,
توضیحات تور :
مدارک لازم : گذرنامه با 7 ماه اعتبار + 2 قطعه عکس رنگی جدید 3*4 ( زمینه سفید و تمام رخ بدون چرخش سر و شانه ) + فرم مشخصات
در صورت آگاهی از نحوه اجرای تورها و جزئیات لطفا با همکاران ما در پلیکان پرواز آسیا
تلفن : 02188171061
شروع قیمت ها از :
10500000تومان ,
خطوط هوایی
Nordwind Airlines