تور دبی

مدت اقامت :

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار :

نوروز 95

شروع قیمت ها از :

2250000تومان

Iran Air

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
969000 تومان
1209000 تومان

919000 تومان
749000 تومان
صدف
3
H.B
999000 تومان
1239000 تومان

949000 تومان
799000 تومان
1009000 تومان
1269000 تومان

959000 تومان
799000 تومان
1009000 تومان
1269000 تومان

959000 تومان
799000 تومان
1029000 تومان
1309000 تومان

979000 تومان
799000 تومان
1059000 تومان
1369000 تومان

1009000 تومان
799000 تومان
1099000 تومان
1499000 تومان

1049000 تومان
799000 تومان
1139000 تومان
1519000 تومان

1089000 تومان
799000 تومان
1139000 تومان
1519000 تومان

1089000 تومان
799000 تومان
1189000 تومان
1629000 تومان

1139000 تومان
799000 تومان
1239000 تومان
1729000 تومان

1189000 تومان
799000 تومان
1239000 تومان
1729000 تومان

1189000 تومان
799000 تومان
1259000 تومان
1759000 تومان

1209000 تومان
799000 تومان
1279000 تومان
1799000 تومان

1229000 تومان
799000 تومان
1589000 تومان
2429000 تومان

1259000 تومان
979000 تومان
1659000 تومان
2569000 تومان

1399000 تومان
979000 تومان
2079000 تومان
3409000 تومان

2029000 تومان
1009000 تومان
2289000 تومان
3819000 تومان

2239000 تومان
1009000 تومان
2499000 تومان
3819000 تومان

1819000 تومان
1009000 تومان
2589000 تومان
4239000 تومان

2099000 تومان
1009000 تومان
2359000 تومان
3959000 تومان

2309000 تومان
1009000 تومان
درجه هتل
2
خدمات
H.B
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

969000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1209000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

919000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

749000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1239000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

949000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1009000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1269000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

959000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1009000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1269000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

959000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1029000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1309000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

979000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1059000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1369000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1009000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
درجه هتل
4
خدمات
H.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1099000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1499000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1049000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1139000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1519000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1089000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1139000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1519000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1089000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1189000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1629000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1139000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1239000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1729000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1189000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1239000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1729000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1189000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1259000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1759000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1209000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1279000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1799000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1229000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1589000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2429000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1259000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

979000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1659000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2569000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1399000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

979000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2079000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3409000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2029000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1009000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2289000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3819000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2239000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1009000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2499000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3819000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1819000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1009000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2589000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4239000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1009000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2359000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3959000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2309000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1009000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی

نوع تور

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

افراد مجرد

جوانان

متخصصان

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گشت تاریخی

گشت خرید

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

گرفتن ویزا

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

در صورت عدم صدور ویزا این آژانس هیچگونه مسئولیتی ندارد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

ساعت رفت 8 صبح و ساعت برگشت 21 میباشد .

تلفن : 02188171061

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Iran Air

اشتراک گذاری