پلیکان پرواز

تور دبیپلیکان پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
رویال گاردن پلیکان پرواز H.B
فرچون دیره پلیکان پرواز H.B

969000

1209000

919000

749000

صدف پلیکان پرواز H.B
دریم پالاس پلیکان پرواز H.B

999000

1239000

949000

799000

ورسای پلیکان پرواز H.B
ارکید پلیکان پرواز H.B

1009000

1269000

959000

799000

سان اند سند داون تاون پلیکان پرواز H.B
صدف دلمون پلیکان پرواز H.B

1009000

1269000

959000

799000

رفلکشن پلیکان پرواز H.B

1029000

1309000

979000

799000

لاوندر پلیکان پرواز H.B
فرچون بوتیک پلیکان پرواز H.B

1059000

1369000

1009000

799000

بلک امارات پلیکان پرواز H.B
فرچون گرند پلیکان پرواز H.B
امارات گرند پلیکان پرواز B.B

1099000

1499000

1049000

799000

مسکو پلیکان پرواز B.B
اونیو پلیکان پرواز H.B

1139000

1519000

1089000

799000

کورال دیره پلیکان پرواز B.B

1139000

1519000

1089000

799000

مسکو پلیکان پرواز H.B
نووتل البرشا پلیکان پرواز B.B

1189000

1629000

1139000

799000

گلوریا پلیکان پرواز B.B
وارویک پلیکان پرواز B.B

1239000

1729000

1189000

799000

حیات پلیس پلیکان پرواز B.B
شرایتون دیره پلیکان پرواز H.B

1239000

1729000

1189000

799000

سیتی سیزن پلیکان پرواز H.B
امارات گرند پلیکان پرواز H.B

1259000

1759000

1209000

799000

متروپلین پالاس پلیکان پرواز B.B
فلورا گرند پلیکان پرواز H.B

1279000

1799000

1229000

799000

جمیراه کریک ساید پلیکان پرواز B.B

1589000

2429000

1259000

979000

جمیراه امارات تاور پلیکان پرواز B.B

1659000

2569000

1399000

979000

جمیراه زعبیل سرای پلیکان پرواز B.B

2079000

3409000

2029000

1009000

جمیراه زعبیل سرای پلیکان پرواز H.B

2289000

3819000

2239000

1009000

جمیراه بیچ پلیکان پرواز B.B

2499000

3819000

1819000

1009000

جمیراه بیچ پلیکان پرواز H.B

2589000

4239000

2099000

1009000

مینا السلام پلیکان پرواز B.B

2359000

3959000

2309000

1009000

رویال گاردن
درجه
خدمات
H.B
فرچون دیره
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
969000
نرخ اتاق 1 تخته
1209000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
919000
هزینه کودک بدون تخت
749000
موقعیت
توضیحات
صدف
درجه
خدمات
H.B
دریم پالاس
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
999000
نرخ اتاق 1 تخته
1239000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
949000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
ورسای
درجه
خدمات
H.B
ارکید
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1009000
نرخ اتاق 1 تخته
1269000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
959000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
سان اند سند داون تاون
درجه
خدمات
H.B
صدف دلمون
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1009000
نرخ اتاق 1 تخته
1269000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
959000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
رفلکشن
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1029000
نرخ اتاق 1 تخته
1309000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
979000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
لاوندر
درجه
خدمات
H.B
فرچون بوتیک
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1059000
نرخ اتاق 1 تخته
1369000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1009000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
بلک امارات
درجه
خدمات
H.B
فرچون گرند
درجه
خدمات
H.B
امارات گرند
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1099000
نرخ اتاق 1 تخته
1499000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1049000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
مسکو
درجه
خدمات
B.B
اونیو
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1139000
نرخ اتاق 1 تخته
1519000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1089000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
کورال دیره
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1139000
نرخ اتاق 1 تخته
1519000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1089000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
مسکو
درجه
خدمات
H.B
نووتل البرشا
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1189000
نرخ اتاق 1 تخته
1629000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1139000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
گلوریا
درجه
خدمات
B.B
وارویک
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1239000
نرخ اتاق 1 تخته
1729000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1189000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
حیات پلیس
درجه
خدمات
B.B
شرایتون دیره
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1239000
نرخ اتاق 1 تخته
1729000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1189000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
سیتی سیزن
درجه
خدمات
H.B
امارات گرند
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1259000
نرخ اتاق 1 تخته
1759000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1209000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
متروپلین پالاس
درجه
خدمات
B.B
فلورا گرند
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1279000
نرخ اتاق 1 تخته
1799000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1229000
هزینه کودک بدون تخت
799000
موقعیت
توضیحات
جمیراه کریک ساید
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1589000
نرخ اتاق 1 تخته
2429000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1259000
هزینه کودک بدون تخت
979000
موقعیت
توضیحات
جمیراه امارات تاور
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1659000
نرخ اتاق 1 تخته
2569000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1399000
هزینه کودک بدون تخت
979000
موقعیت
توضیحات
جمیراه زعبیل سرای
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2079000
نرخ اتاق 1 تخته
3409000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2029000
هزینه کودک بدون تخت
1009000
موقعیت
توضیحات
جمیراه زعبیل سرای
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
2289000
نرخ اتاق 1 تخته
3819000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2239000
هزینه کودک بدون تخت
1009000
موقعیت
توضیحات
جمیراه بیچ
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2499000
نرخ اتاق 1 تخته
3819000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1819000
هزینه کودک بدون تخت
1009000
موقعیت
توضیحات
جمیراه بیچ
درجه
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
2589000
نرخ اتاق 1 تخته
4239000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2099000
هزینه کودک بدون تخت
1009000
موقعیت
توضیحات
مینا السلام
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2359000
نرخ اتاق 1 تخته
3959000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
2309000
هزینه کودک بدون تخت
1009000
موقعیت
توضیحات
نوع تور :
ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید ,
مدت اقامت :
5 شب و 6 روز ,
تاریخ اعتبار :
نوروز 95 ,
مناسب برای :
خانواده همراه با کودکان , زوج ها , سالخوردگان , افراد مجرد , جوانان , متخصصان ,
خدمات :
صبحانه , بیمه مسافرتی , گشت تاریخی , گشت خرید , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , گرفتن ویزا ,
محل اقامت :
هتل ,
حمل و نقل :
هواپیما ,
نوع پرواز :
چارتر , برنامه ریزی شده ,
کلاس پرواز :
کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط :
بلیط رفت و برگشت ,
توضیحات تور :
در صورت عدم صدور ویزا این آژانس هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
ساعت رفت 8 صبح و ساعت برگشت 21 میباشد .
تلفن : 02188171061
شروع قیمت ها از :
2250000تومان ,
خطوط هوایی
Iran Air