پلیکان پرواز

تور ترکیه زمینی نوروز 98نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
LARA HADRIANUS پلیکان پرواز ALL

1090000

1290000

870000

690000

THE SENS DELUXE پلیکان پرواز U.ALL

1210000

1530000

950000

690000

AKKA ALINDA پلیکان پرواز U.ALL

1290000

1620000

990000

690000

ALVA DONNA پلیکان پرواز U.ALL

1560000

2020000

1160000

690000

KERVAN SARAY پلیکان پرواز U.ALL

1620000

2130000

1190000

690000

FAME RESIDENCE پلیکان پرواز U.ALL

1850000

2480000

1270000

690000

WOW KEREMLIN پلیکان پرواز U.ALL

1850000

2480000

1270000

690000

LARA HADRIANUS
درجه
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
1090000
نرخ اتاق 1 تخته
1290000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
870000
هزینه کودک بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
THE SENS DELUXE
درجه
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
1210000
نرخ اتاق 1 تخته
1530000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
950000
هزینه کودک بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
AKKA ALINDA
درجه
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1620000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
990000
هزینه کودک بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
ALVA DONNA
درجه
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
1560000
نرخ اتاق 1 تخته
2020000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1160000
هزینه کودک بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
KERVAN SARAY
درجه
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
1620000
نرخ اتاق 1 تخته
2130000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1190000
هزینه کودک بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
FAME RESIDENCE
درجه
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2480000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1270000
هزینه کودک بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
WOW KEREMLIN
درجه
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2480000
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
1270000
هزینه کودک بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
مدت اقامت :
5 شب و 6 روز ,
تاریخ اعتبار :
نوروز 98 ,
برنامه سفر
5 شب و 6 روز اقامت در هتل های لوکس آنتالیا اتوبوس 44 نفره توریستی ، لیدر تور آنتالیا، اقامت در هتل ، یک گشت مرکز خرید تور آنتالیا ، بیمه مسافرتی
توضیحات تور :
مدارک مورد نیاز تور آنتالیا: اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار .
تاریخ حرکت : 27-28-29 اسفند و 2 فروردین
تلفن : 02188171061
شروع قیمت ها از :
1090000تومان ,