تور ترکیبی بالی و مالزی

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

تا پایان سال 98

شروع قیمت ها از :

200 دلار

Oman Air

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SANI
3
B.B
200 دلار
285 دلار


127 دلار
SANI
3
B.B
215 دلار
310 دلار

187 دلار
127 دلار
245 دلار
370 دلار

229 دلار
149 دلار
260 دلار
399 دلار


166 دلار
270 دلار
415 دلار

251 دلار
170 دلار
OAKWOOD
4
B.B
275 دلار
420 دلار


175 دلار
IBIS
4
B.B
BALI RANI
4
B.B
305 دلار
485 دلار

280 دلار
175 دلار
345 دلار
549 دلار

309 دلار
177 دلار
395 دلار
650 دلار

339 دلار
177 دلار
MAYA
5
B.B
410 دلار
679 دلار


195 دلار
ISTANA
5
B.B
420 دلار
695 دلار

364 دلار
198 دلار
MAYA
5
B.B
425 دلار
710 دلار


203 دلار
450 دلار
775 دلار


221 دلار
470 دلار
795 دلار

367 دلار
223 دلار
PULLMAN
5
B.B
SOFITEL
5
B.B
555 دلار
965 دلار

424 دلار
247 دلار
SHERATON
5
B.B
630 دلار
1100 دلار

548 دلار
260 دلار
685 دلار
1210 دلار

566 دلار
265 دلار
720 دلار
1265 دلار


266 دلار
AYANA
5
B.B
885 دلار
1595 دلار

630 دلار
301 دلار
1595 دلار
2950 دلار

808 دلار
406 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

200 دلار

نرخ اتاق یک تخته

285 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

127 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

215 دلار

نرخ اتاق یک تخته

310 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

187 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

127 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

245 دلار

نرخ اتاق یک تخته

370 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

229 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

149 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

260 دلار

نرخ اتاق یک تخته

399 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

166 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

270 دلار

نرخ اتاق یک تخته

415 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

251 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

170 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

275 دلار

نرخ اتاق یک تخته

420 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

175 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

305 دلار

نرخ اتاق یک تخته

485 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

175 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

345 دلار

نرخ اتاق یک تخته

549 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

309 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

177 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

395 دلار

نرخ اتاق یک تخته

650 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

339 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

177 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

410 دلار

نرخ اتاق یک تخته

679 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

195 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

420 دلار

نرخ اتاق یک تخته

695 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

364 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

198 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

425 دلار

نرخ اتاق یک تخته

710 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

203 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

450 دلار

نرخ اتاق یک تخته

775 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

221 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

470 دلار

نرخ اتاق یک تخته

795 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

367 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

223 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

555 دلار

نرخ اتاق یک تخته

965 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

424 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

247 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

630 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1100 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

548 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

260 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

685 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1210 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

566 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

265 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

720 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1265 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

266 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

885 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1595 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

630 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

301 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1595 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2950 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

808 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

406 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور ترکیبی بالی و مالزی

نوع تور

ورزش های آبی

ماجراجویی

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

سیم کارت

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

پرواز/بلیط داخلی

برنامه سفر

4 شب بالی و 3 شب کوالالامپور

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

بلیط چند سره

توضیحات تور

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و هتل ها در صورت کنسلی یک الی سه شب No Show خواهد داشت.

نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

مسئولیت کنترل پاسپورت وارسال مشخصات صحیح بعهده مسافر و آژانس همکار بوده و شرکت پلیکان پرواز هیچ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت، عدم صدور ویزا توسط کنسولگری و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.

در صورت نبودن ظرفیت کافی در هتل های فوق هتل های مشابه ارائه خواهد شد.

پرواز داخلی بر اساس پایین نرخ پروازی محاسبه شده است

قیمت کودک با تخت و کودک بدون تخت را با کانتر مربوطه چک نمایید .

تلفن : 02188171061

شهر مقصد

کوالالامپور

بالی

خط هوایی

Oman Air

اشتراک گذاری