پلیکان پرواز

تور ترکیبی ایتالیا فرانسه


تور ترکیبی ایتالیا  فرانسه

شروع قیمت : ,1970 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور ترکیبی ایتالیا فرانسه

اعتبار : تا پایان سال 97

Turkish Airlines