پلیکان پرواز

تور بالی نوروز 98نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
CHAMPLUNG MAS پلیکان پرواز B.B

270

480

190

140

LEGIAN
NEO KUTA پلیکان پرواز B.B

280

390

150

KUTA
EDEN KUTA پلیکان پرواز B.B

310

440

255

150

KUTA
WHITE ROSE پلیکان پرواز B.B

320

470

280

160

LEGIAN
JAYAKARTA پلیکان پرواز B.B

330

480

260

150

LEGIAN
GRAND IXORA پلیکان پرواز B.B

340

520

280

200

KUTA
FURMAXCLUSIVE OCEAN پلیکان پرواز B.B

380

580

170

SEMINYAK
BALI RANI پلیکان پرواز B.B

380

580

325

160

KUTA
MERCURE NUSA DUA پلیکان پرواز B.B

390

580

330

180

NUSA DUA
ASTON KUTA پلیکان پرواز B.B

400

610

320

170

KUTA
KUTA PARADISO پلیکان پرواز B.B

425

640

360

210

KUTA
THE ANVAYA پلیکان پرواز B.B

495

810

215

KUTA
NOVOTEL BALI BENOA پلیکان پرواز B.B

510

820

375

230

KUTA
BALI DYNESTY پلیکان پرواز B.B

515

840

260

190

KUTA
GRAND MIRAGE پلیکان پرواز B.B

520

830

320

190

NUSA DUA
DISCOVERY پلیکان پرواز B.B

540

880

400

210

KUTA
AYODYA پلیکان پرواز B.B

550

900

395

180

NUSA DUA
INAYA PUTRI پلیکان پرواز B.B

580

950

440

210

NUSA DUA
NUSA DUA BEACH پلیکان پرواز B.B

600

990

310

215

NUSA DUA
GRAND HYATT پلیکان پرواز B.B

625

1045

230

230

NUSA DUA
PADMA LEGIAN پلیکان پرواز B.B

700

1190

325

260

LEGIAN
SOFITEL پلیکان پرواز B.B

720

1180

230

170

NUSA DUA
SHERATON پلیکان پرواز B.B

725

1190

390

180

KUTA
RIMBA JIMBARAN پلیکان پرواز B.B

900

1580

380

320

JIMBARAN
MULIA RESORT پلیکان پرواز B.B

1010

1800

600

320

NUSA DUA
INDIGO HOTEL پلیکان پرواز B.B

1025

1840

420

220

SEMINYAK
AYANA پلیکان پرواز B.B

1400

2040

390

330

JIMBARAN
SAMABE پلیکان پرواز B.B

1340

2460

475

465

NUSA DUA
W RETRATE پلیکان پرواز B.B

1400

2560

710

310

SEMINYAK
CHAMPLUNG MAS
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
270
نرخ اتاق 1 تخته
480
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
190
هزینه کودک بدون تخت
140
موقعیت
LEGIAN
توضیحات
NEO KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
280
نرخ اتاق 1 تخته
390
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
150
موقعیت
KUTA
توضیحات
EDEN KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
310
نرخ اتاق 1 تخته
440
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
255
هزینه کودک بدون تخت
150
موقعیت
KUTA
توضیحات
WHITE ROSE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
320
نرخ اتاق 1 تخته
470
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
280
هزینه کودک بدون تخت
160
موقعیت
LEGIAN
توضیحات
JAYAKARTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
330
نرخ اتاق 1 تخته
480
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
260
هزینه کودک بدون تخت
150
موقعیت
LEGIAN
توضیحات
GRAND IXORA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
340
نرخ اتاق 1 تخته
520
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
280
هزینه کودک بدون تخت
200
موقعیت
KUTA
توضیحات
FURMAXCLUSIVE OCEAN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
380
نرخ اتاق 1 تخته
580
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
170
موقعیت
SEMINYAK
توضیحات
BALI RANI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
380
نرخ اتاق 1 تخته
580
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
325
هزینه کودک بدون تخت
160
موقعیت
KUTA
توضیحات
MERCURE NUSA DUA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
390
نرخ اتاق 1 تخته
580
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
330
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
ASTON KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
400
نرخ اتاق 1 تخته
610
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
320
هزینه کودک بدون تخت
170
موقعیت
KUTA
توضیحات
KUTA PARADISO
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
425
نرخ اتاق 1 تخته
640
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
360
هزینه کودک بدون تخت
210
موقعیت
KUTA
توضیحات
THE ANVAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
495
نرخ اتاق 1 تخته
810
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
215
موقعیت
KUTA
توضیحات
NOVOTEL BALI BENOA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
510
نرخ اتاق 1 تخته
820
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
375
هزینه کودک بدون تخت
230
موقعیت
KUTA
توضیحات
BALI DYNESTY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
515
نرخ اتاق 1 تخته
840
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
260
هزینه کودک بدون تخت
190
موقعیت
KUTA
توضیحات
GRAND MIRAGE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
520
نرخ اتاق 1 تخته
830
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
320
هزینه کودک بدون تخت
190
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
DISCOVERY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
540
نرخ اتاق 1 تخته
880
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
400
هزینه کودک بدون تخت
210
موقعیت
KUTA
توضیحات
AYODYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
550
نرخ اتاق 1 تخته
900
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
395
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
INAYA PUTRI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
580
نرخ اتاق 1 تخته
950
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
440
هزینه کودک بدون تخت
210
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
NUSA DUA BEACH
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
600
نرخ اتاق 1 تخته
990
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
310
هزینه کودک بدون تخت
215
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
GRAND HYATT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
625
نرخ اتاق 1 تخته
1045
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
230
هزینه کودک بدون تخت
230
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
PADMA LEGIAN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
700
نرخ اتاق 1 تخته
1190
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
325
هزینه کودک بدون تخت
260
موقعیت
LEGIAN
توضیحات
SOFITEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
720
نرخ اتاق 1 تخته
1180
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
230
هزینه کودک بدون تخت
170
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
SHERATON
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
725
نرخ اتاق 1 تخته
1190
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
390
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
KUTA
توضیحات
RIMBA JIMBARAN
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
900
نرخ اتاق 1 تخته
1580
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
380
هزینه کودک بدون تخت
320
موقعیت
JIMBARAN
توضیحات
MULIA RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1010
نرخ اتاق 1 تخته
1800
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
600
هزینه کودک بدون تخت
320
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
INDIGO HOTEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1025
نرخ اتاق 1 تخته
1840
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
420
هزینه کودک بدون تخت
220
موقعیت
SEMINYAK
توضیحات
AYANA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1400
نرخ اتاق 1 تخته
2040
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
390
هزینه کودک بدون تخت
330
موقعیت
JIMBARAN
توضیحات
SAMABE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1340
نرخ اتاق 1 تخته
2460
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
475
هزینه کودک بدون تخت
465
موقعیت
NUSA DUA
توضیحات
W RETRATE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1400
نرخ اتاق 1 تخته
2560
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
710
هزینه کودک بدون تخت
310
موقعیت
SEMINYAK
توضیحات
نوع تور :
ورزش های آبی , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , طبیعت گردی ,
مدت اقامت :
7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار :
نوروز 98 ,
خدمات :
صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , سیم کارت , ترانسفر فرودگاهی , گشت شهری با نهار , راهنمای تور ,
نوع پرواز :
پرواز قابل استرداد ,
کلاس پرواز :
کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط :
بلیط رفت و برگشت , بلیط چند سره ,
توضیحات تور :
قیمت بلیط هواپیما طبق تاریخ مورد نظر مسافر محاسبه و به مبالغ دلاری پکیج اضافه میشود
نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.
مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : 2 قطعه عکس رنگی 6*4 رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای 10 میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه
تلفن : 02188171061
شروع قیمت ها از :
270 دلار ,
خطوط هوایی
Qatar Airways