تور بالی نوروز 98

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

نوروز 98

شروع قیمت ها از :

270 دلار

Qatar Airways

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
270 تومان
480 تومان

190 تومان
140 تومان
LEGIAN
280 تومان
390 تومان


150 تومان
KUTA
EDEN KUTA
4
B.B
310 تومان
440 تومان

255 تومان
150 تومان
KUTA
320 تومان
470 تومان

280 تومان
160 تومان
LEGIAN
JAYAKARTA
4
B.B
330 تومان
480 تومان

260 تومان
150 تومان
LEGIAN
340 تومان
520 تومان

280 تومان
200 تومان
KUTA
380 تومان
580 تومان


170 تومان
SEMINYAK
BALI RANI
4
B.B
380 تومان
580 تومان

325 تومان
160 تومان
KUTA
390 تومان
580 تومان

330 تومان
180 تومان
NUSA DUA
400 تومان
610 تومان

320 تومان
170 تومان
KUTA
425 تومان
640 تومان

360 تومان
210 تومان
KUTA
495 تومان
810 تومان


215 تومان
KUTA
510 تومان
820 تومان

375 تومان
230 تومان
KUTA
515 تومان
840 تومان

260 تومان
190 تومان
KUTA
520 تومان
830 تومان

320 تومان
190 تومان
NUSA DUA
DISCOVERY
5
B.B
540 تومان
880 تومان

400 تومان
210 تومان
KUTA
AYODYA
5
B.B
550 تومان
900 تومان

395 تومان
180 تومان
NUSA DUA
580 تومان
950 تومان

440 تومان
210 تومان
NUSA DUA
600 تومان
990 تومان

310 تومان
215 تومان
NUSA DUA
625 تومان
1045 تومان

230 تومان
230 تومان
NUSA DUA
700 تومان
1190 تومان

325 تومان
260 تومان
LEGIAN
SOFITEL
5
B.B
720 تومان
1180 تومان

230 تومان
170 تومان
NUSA DUA
SHERATON
5
B.B
725 تومان
1190 تومان

390 تومان
180 تومان
KUTA
900 تومان
1580 تومان

380 تومان
320 تومان
JIMBARAN
1010 تومان
1800 تومان

600 تومان
320 تومان
NUSA DUA
1025 تومان
1840 تومان

420 تومان
220 تومان
SEMINYAK
AYANA
5
B.B
1400 تومان
2040 تومان

390 تومان
330 تومان
JIMBARAN
SAMABE
5
B.B
1340 تومان
2460 تومان

475 تومان
465 تومان
NUSA DUA
W RETRATE
5
B.B
1400 تومان
2560 تومان

710 تومان
310 تومان
SEMINYAK
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

270 تومان

نرخ اتاق یک تخته

480 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

190 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

140 تومان

موقعیت مکانی
LEGIAN
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

280 تومان

نرخ اتاق یک تخته

390 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

310 تومان

نرخ اتاق یک تخته

440 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

255 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

320 تومان

نرخ اتاق یک تخته

470 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 تومان

موقعیت مکانی
LEGIAN
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

330 تومان

نرخ اتاق یک تخته

480 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

260 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
LEGIAN
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

340 تومان

نرخ اتاق یک تخته

520 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

200 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

380 تومان

نرخ اتاق یک تخته

580 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

170 تومان

موقعیت مکانی
SEMINYAK
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

380 تومان

نرخ اتاق یک تخته

580 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

325 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

390 تومان

نرخ اتاق یک تخته

580 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

330 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 تومان

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

400 تومان

نرخ اتاق یک تخته

610 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

170 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

425 تومان

نرخ اتاق یک تخته

640 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

360 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

495 تومان

نرخ اتاق یک تخته

810 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

215 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

510 تومان

نرخ اتاق یک تخته

820 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

375 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

515 تومان

نرخ اتاق یک تخته

840 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

260 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

520 تومان

نرخ اتاق یک تخته

830 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 تومان

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

540 تومان

نرخ اتاق یک تخته

880 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

400 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

550 تومان

نرخ اتاق یک تخته

900 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

395 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 تومان

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

580 تومان

نرخ اتاق یک تخته

950 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

440 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 تومان

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

600 تومان

نرخ اتاق یک تخته

990 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

310 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

215 تومان

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

625 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1045 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

230 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 تومان

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

700 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1190 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

325 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

260 تومان

موقعیت مکانی
LEGIAN
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

720 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1180 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

230 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

170 تومان

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

725 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1190 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

390 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

900 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1580 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

380 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

320 تومان

موقعیت مکانی
JIMBARAN
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1010 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1800 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

600 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

320 تومان

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1025 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1840 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

420 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

220 تومان

موقعیت مکانی
SEMINYAK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1400 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2040 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

390 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

330 تومان

موقعیت مکانی
JIMBARAN
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1340 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2460 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

475 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

465 تومان

موقعیت مکانی
NUSA DUA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1400 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2560 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

710 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

310 تومان

موقعیت مکانی
SEMINYAK
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور بالی نوروز 98

نوع تور

ورزش های آبی

ماجراجویی

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

طبیعت گردی

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

سیم کارت

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنمای تور

نوع پرواز

پرواز قابل استرداد

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

بلیط چند سره

توضیحات تور

قیمت بلیط هواپیما طبق تاریخ مورد نظر مسافر محاسبه و به مبالغ دلاری پکیج اضافه میشود

نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : 2 قطعه عکس رنگی 6*4 رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای 10 میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه

تلفن : 02188171061

خط هوایی

Qatar Airways

اشتراک گذاری