تور بالی نوروز 97

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

نوروز 97

شروع قیمت ها از :

235 دلار

Qatar Airways

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
NEO KUTA
3
B.B
235 تومان
360 تومان

155 تومان
70 تومان
COM 5%
325 تومان
525 تومان

215 تومان
130 تومان
COM 5%
325 تومان
525 تومان

215 تومان
130 تومان
COM 5%
330 تومان
535 تومان

265 تومان
150 تومان
COM 5%
BALI RANI
4
B.B
330 تومان
665 تومان

270 تومان
150 تومان
COM 5%
320 تومان
830 تومان

335 تومان
150 تومان
COM 5%
375 تومان
990 تومان

315 تومان
150 تومان
COM 5%
530 تومان
1035 تومان

355 تومان
150 تومان
COM 5%
535 تومان
1080 تومان

285 تومان
185 تومان
COM 5%
575 تومان
1080 تومان


185 تومان
COM 5%
HARD ROCK
4
B.B
580 تومان
1120 تومان

299 تومان
150 تومان
COM 5%
ANVAYA
5
B.B
580 تومان
1120 تومان

299 تومان
150 تومان
COM 5%
DISCOVERY
5
B.B
590 تومان
1120 تومان

299 تومان
150 تومان
COM 5%
660 تومان
1210 تومان

310 تومان
185 تومان
COM 5%
690 تومان
1310 تومان

330 تومان
185 تومان
COM 5%
SHERATON
5
B.B
695 تومان
1380 تومان

565 تومان
230 تومان
COM 5%
780 تومان
1385 تومان

295 تومان
185 تومان
COM 5%
SOFITEL
5
B.B
820 تومان
1580 تومان

295 تومان
185 تومان
COM 5%
1950 تومان
3850 تومان

1080 تومان
360 تومان
COM 5%
VICEROY
5
B.B
2260 تومان
3310 تومان

999 تومان
360 تومان
COM 5%
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

235 تومان

نرخ اتاق یک تخته

360 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

155 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

70 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

325 تومان

نرخ اتاق یک تخته

525 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

215 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

130 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

325 تومان

نرخ اتاق یک تخته

525 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

215 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

130 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

330 تومان

نرخ اتاق یک تخته

535 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

265 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

330 تومان

نرخ اتاق یک تخته

665 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

320 تومان

نرخ اتاق یک تخته

830 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

335 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

375 تومان

نرخ اتاق یک تخته

990 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

315 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

530 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1035 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

355 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

535 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1080 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

285 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

185 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

575 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1080 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

185 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

580 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1120 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

299 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

580 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1120 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

299 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

590 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1120 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

299 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

660 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1210 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

310 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

185 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

690 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1310 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

330 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

185 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

695 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1380 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

565 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

780 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1385 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

295 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

185 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

820 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1580 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

295 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

185 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1950 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3850 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1080 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

360 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2260 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3310 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

999 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

360 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COM 5%
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور بالی نوروز 97

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

سیم کارت

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنمای تور

اخذ ویزای توریستی

توضیحات تور

قیمت بلیط هواپیما طبق تاریخ مورد نظر مسافر محاسبه و به مبالغ دلاری پکیج اضافه میشود

نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : 2 قطعه عکس رنگی 6*4 رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای 10 میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه

تلفن : 02188171061

خط هوایی

Qatar Airways

اشتراک گذاری