پلیکان پرواز

تور بالی نوروز


تور بالی مالزی 8 روزه

شروع قیمت : ,280 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی مالزی 8 روزه

اعتبار : تا پایان سال 98

Oman Air
بالی 8 روزه با پرواز قطری

شروع قیمت : ,190 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

بالی 8 روزه با پرواز قطری

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways
تور بالی 4 شب کوتا 3 شب نوسا

شروع قیمت : ,290 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی 4 شب کوتا 3 شب نوسا

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways
تور بالی ترکیبی جنگل و دریا

شروع قیمت : ,310 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور بالی ترکیبی جنگل و دریا

اعتبار : تا پایان سال 98

Qatar Airways