فیس بوک پلیکان پرواز اینستاگرام پلیکان پرواز  پلیکان پرواز تلگرام

تور بالی لحظه آخری پاییز 96نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
NEO KUTA پلیکان پرواز B.B

185 تومان

310 تومان

155 تومان

70 تومان

COM 5%
KUTA CENTRAL PARK پلیکان پرواز B.B

275 تومان

475 تومان

215 تومان

140 تومان

COM 5%
FAVE HOTEL KUTA پلیکان پرواز B.B

275 تومان

475 تومان

215 تومان

140 تومان

COM 5%
WHITE ROSE پلیکان پرواز B.B

280 تومان

485 تومان

265 تومان

150 تومان

COM 5%
BALI RANI پلیکان پرواز B.B

355 تومان

615 تومان

270 تومان

150 تومان

COM 5%
KUTA PARADISO پلیکان پرواز B.B

448 تومان

790 تومان

355 تومان

150 تومان

COM 5%
RAMADA BINTANG پلیکان پرواز B.B

528 تومان

940 تومان

415 تومان

150 تومان

COM 5%
GRAND ASTON پلیکان پرواز B.B

555 تومان

985 تومان

355 تومان

150 تومان

COM 5%
INAYA PUTRI پلیکان پرواز B.B

580 تومان

1030 تومان

285 تومان

185 تومان

COM 5%
NUSA DUA BEACH پلیکان پرواز B.B

580 تومان

1030 تومان

185 تومان

COM 5%
HARD ROCK پلیکان پرواز B.B

595 تومان

1070 تومان

299 تومان

150 تومان

COM 5%
ANVAYA پلیکان پرواز B.B

595 تومان

1070 تومان

299 تومان

150 تومان

COM 5%
DISCOVERY پلیکان پرواز B.B

620 تومان

1070 تومان

299 تومان

150 تومان

COM 5%
GRAND NIKKO پلیکان پرواز B.B

653 تومان

1160 تومان

410 تومان

185 تومان

COM 5%
GRAND HYATT پلیکان پرواز B.B

695 تومان

1260 تومان

330 تومان

185 تومان

COM 5%
SHERATON پلیکان پرواز B.B

740 تومان

1330 تومان

565 تومان

230 تومان

COM 5%
THE LAGUNA پلیکان پرواز B.B

790 تومان

1435 تومان

295 تومان

185 تومان

COM 5%
SOFITEL پلیکان پرواز B.B

855 تومان

1530 تومان

295 تومان

185 تومان

COM 5%
VICEROY پلیکان پرواز B.B

2260 تومان

4260 تومان

999 تومان

360 تومان

COM 5%
NEO KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
185 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
310 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
155 تومان
هزینه کودک بدون تخت
70 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
KUTA CENTRAL PARK
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
275 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
475 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
215 تومان
هزینه کودک بدون تخت
140 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
FAVE HOTEL KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
275 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
475 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
215 تومان
هزینه کودک بدون تخت
140 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
WHITE ROSE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
280 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
485 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
265 تومان
هزینه کودک بدون تخت
150 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
BALI RANI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
355 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
615 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
270 تومان
هزینه کودک بدون تخت
150 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
KUTA PARADISO
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
448 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
790 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
355 تومان
هزینه کودک بدون تخت
150 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
RAMADA BINTANG
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
528 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
940 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
415 تومان
هزینه کودک بدون تخت
150 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
GRAND ASTON
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
555 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
985 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
355 تومان
هزینه کودک بدون تخت
150 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
INAYA PUTRI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
580 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1030 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
285 تومان
هزینه کودک بدون تخت
185 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
NUSA DUA BEACH
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
580 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1030 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
185 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
HARD ROCK
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
595 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1070 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
299 تومان
هزینه کودک بدون تخت
150 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
ANVAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
595 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1070 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
299 تومان
هزینه کودک بدون تخت
150 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
DISCOVERY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
620 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1070 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
299 تومان
هزینه کودک بدون تخت
150 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
GRAND NIKKO
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
653 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1160 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
410 تومان
هزینه کودک بدون تخت
185 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
GRAND HYATT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
695 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1260 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
330 تومان
هزینه کودک بدون تخت
185 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
SHERATON
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
740 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1330 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
565 تومان
هزینه کودک بدون تخت
230 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
THE LAGUNA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
790 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1435 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
295 تومان
هزینه کودک بدون تخت
185 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
SOFITEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
855 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1530 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
295 تومان
هزینه کودک بدون تخت
185 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
VICEROY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2260 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4260 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
999 تومان
هزینه کودک بدون تخت
360 تومان
موقعیت
توضیحات
COM 5%
مدت اقامت :
7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار :
پاییز 96 ,
خدمات :
صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , سیم کارت , ترانسفر فرودگاهی , گشت شهری با نهار , راهنمای تور ,
توضیحات تور :
قیمت بلیط هواپیما طبق تاریخ مورد نظر مسافر محاسبه و به مبالغ دلاری پکیج اضافه میشود
نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.
مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : 2 قطعه عکس رنگی 6*4 رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای 10 میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه
تلفن : 02188171061
شروع قیمت ها از :
185 دلار ,
خطوط هوایی
Qatar Airways