پلیکان پرواز

تور بالی با پرواز قطری دی 98نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت توضیحات
NEO KUTA پلیکان پرواز B.B

270

370

155

70

BALI RANI پلیکان پرواز B.B

310

490

270

155

WHITE ROSE پلیکان پرواز B.B

330

550

290

285

KUTA PARADISO پلیکان پرواز B.B

425

740

360

170

RAMADA BINTANG پلیکان پرواز B.B

460

810

350

170

MELIA BALI پلیکان پرواز B.B

490

880

430

180

AYODYA پلیکان پرواز B.B

495

840

415

180

ANVAYA پلیکان پرواز B.B

510

880

180

GRAND MIRAGE پلیکان پرواز B.B

540

870

440

180

HARD ROCK پلیکان پرواز B.B

555

960

420

180

DISCOVERY پلیکان پرواز B.B

560

940

370

180

NUSA DUA BEACH پلیکان پرواز B.B

580

1040

190

GRAND HYATT پلیکان پرواز B.B

615

1040

415

190

GRAND NIKKO پلیکان پرواز B.B

635

1110

405

195

SOFITEL پلیکان پرواز B.B

690

1210

515

240

SHERATON پلیکان پرواز B.B

690

1250

455

190

THE LAGUNA پلیکان پرواز B.B

730

1290

475

260

RIMBA پلیکان پرواز B.B

840

1550

675

245

PADMA پلیکان پرواز B.B

890

1520

665

275

CONRAD پلیکان پرواز B.B

920

1640

555

245

MULIA RESORT پلیکان پرواز B.B

1085

1870

690

360

FAIRMONT پلیکان پرواز B.B

1110

1910

690

290

AYANA پلیکان پرواز B.B

1120

1960

730

260

W RESORT پلیکان پرواز B.B

1655

2960

820

285

HANGING GARDENS پلیکان پرواز B.B

1740

3210

315

VICEROY پلیکان پرواز B.B

1945

3480

915

315

NEO KUTA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
270
نرخ اتاق 1 تخته
370
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
155
هزینه کودک بدون تخت
70
موقعیت
توضیحات
BALI RANI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
310
نرخ اتاق 1 تخته
490
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
270
هزینه کودک بدون تخت
155
موقعیت
توضیحات
WHITE ROSE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
330
نرخ اتاق 1 تخته
550
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
290
هزینه کودک بدون تخت
285
موقعیت
توضیحات
KUTA PARADISO
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
425
نرخ اتاق 1 تخته
740
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
360
هزینه کودک بدون تخت
170
موقعیت
توضیحات
RAMADA BINTANG
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
460
نرخ اتاق 1 تخته
810
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
350
هزینه کودک بدون تخت
170
موقعیت
توضیحات
MELIA BALI
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
490
نرخ اتاق 1 تخته
880
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
430
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
توضیحات
AYODYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
495
نرخ اتاق 1 تخته
840
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
415
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
توضیحات
ANVAYA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
510
نرخ اتاق 1 تخته
880
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
توضیحات
GRAND MIRAGE
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
540
نرخ اتاق 1 تخته
870
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
440
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
توضیحات
HARD ROCK
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
555
نرخ اتاق 1 تخته
960
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
420
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
توضیحات
DISCOVERY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
560
نرخ اتاق 1 تخته
940
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
370
هزینه کودک بدون تخت
180
موقعیت
توضیحات
NUSA DUA BEACH
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
580
نرخ اتاق 1 تخته
1040
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
190
موقعیت
توضیحات
GRAND HYATT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
615
نرخ اتاق 1 تخته
1040
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
415
هزینه کودک بدون تخت
190
موقعیت
توضیحات
GRAND NIKKO
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
635
نرخ اتاق 1 تخته
1110
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
405
هزینه کودک بدون تخت
195
موقعیت
توضیحات
SOFITEL
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
690
نرخ اتاق 1 تخته
1210
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
515
هزینه کودک بدون تخت
240
موقعیت
توضیحات
SHERATON
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
690
نرخ اتاق 1 تخته
1250
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
455
هزینه کودک بدون تخت
190
موقعیت
توضیحات
THE LAGUNA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
730
نرخ اتاق 1 تخته
1290
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
475
هزینه کودک بدون تخت
260
موقعیت
توضیحات
RIMBA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
840
نرخ اتاق 1 تخته
1550
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
675
هزینه کودک بدون تخت
245
موقعیت
توضیحات
PADMA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
890
نرخ اتاق 1 تخته
1520
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
665
هزینه کودک بدون تخت
275
موقعیت
توضیحات
CONRAD
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
920
نرخ اتاق 1 تخته
1640
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
555
هزینه کودک بدون تخت
245
موقعیت
توضیحات
MULIA RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1085
نرخ اتاق 1 تخته
1870
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
690
هزینه کودک بدون تخت
360
موقعیت
توضیحات
FAIRMONT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1110
نرخ اتاق 1 تخته
1910
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
690
هزینه کودک بدون تخت
290
موقعیت
توضیحات
AYANA
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1120
نرخ اتاق 1 تخته
1960
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
730
هزینه کودک بدون تخت
260
موقعیت
توضیحات
W RESORT
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1655
نرخ اتاق 1 تخته
2960
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
820
هزینه کودک بدون تخت
285
موقعیت
توضیحات
HANGING GARDENS
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1740
نرخ اتاق 1 تخته
3210
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
هزینه کودک بدون تخت
315
موقعیت
توضیحات
VICEROY
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1945
نرخ اتاق 1 تخته
3480
نرخ اتاق 3 تخته
هزینه کودک با تخت
915
هزینه کودک بدون تخت
315
موقعیت
توضیحات
مدت اقامت :
7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار :
دی 98 ,
خدمات :
صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , سیم کارت , ترانسفر فرودگاهی , گشت شهری با نهار , راهنمای تور ,
توضیحات تور :
قیمت بلیط هواپیما طبق تاریخ مورد نظر مسافر محاسبه و به مبالغ دلاری پکیج اضافه میشود
نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.
مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : 2 قطعه عکس رنگی 6*4 رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای 10 میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه
تلفن : 02188171061
شروع قیمت ها از :
270 دلار ,
خطوط هوایی
Qatar Airways