تور بالی آبان 99

مدت اقامت :

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :

آبان 99

شروع قیمت ها از :

270 دلار

Qatar Airways

اطلاعات هتل

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
NEO KUTA
3
B.B
270 تومان
370 تومان

155 تومان
70 تومان
BALI RANI
4
B.B
310 تومان
490 تومان

270 تومان
155 تومان
330 تومان
550 تومان

290 تومان
285 تومان
425 تومان
740 تومان

360 تومان
170 تومان
460 تومان
810 تومان

350 تومان
170 تومان
490 تومان
880 تومان

430 تومان
180 تومان
AYODYA
4
B.B
495 تومان
840 تومان

415 تومان
180 تومان
ANVAYA
5
B.B
510 تومان
880 تومان


180 تومان
540 تومان
870 تومان

440 تومان
180 تومان
HARD ROCK
4
B.B
555 تومان
960 تومان

420 تومان
180 تومان
DISCOVERY
5
B.B
560 تومان
940 تومان

370 تومان
180 تومان
580 تومان
1040 تومان


190 تومان
615 تومان
1040 تومان

415 تومان
190 تومان
635 تومان
1110 تومان

405 تومان
195 تومان
SOFITEL
5
B.B
690 تومان
1210 تومان

515 تومان
240 تومان
SHERATON
5
B.B
690 تومان
1250 تومان

455 تومان
190 تومان
730 تومان
1290 تومان

475 تومان
260 تومان
RIMBA
5
B.B
840 تومان
1550 تومان

675 تومان
245 تومان
PADMA
5
B.B
890 تومان
1520 تومان

665 تومان
275 تومان
CONRAD
5
B.B
920 تومان
1640 تومان

555 تومان
245 تومان
1085 تومان
1870 تومان

690 تومان
360 تومان
FAIRMONT
5
B.B
1110 تومان
1910 تومان

690 تومان
290 تومان
AYANA
5
B.B
1120 تومان
1960 تومان

730 تومان
260 تومان
W RESORT
5
B.B
1655 تومان
2960 تومان

820 تومان
285 تومان
1740 تومان
3210 تومان


315 تومان
VICEROY
5
B.B
1945 تومان
3480 تومان

915 تومان
315 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

270 تومان

نرخ اتاق یک تخته

370 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

155 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

70 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

310 تومان

نرخ اتاق یک تخته

490 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

155 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

330 تومان

نرخ اتاق یک تخته

550 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

290 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

285 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

425 تومان

نرخ اتاق یک تخته

740 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

360 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

170 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

460 تومان

نرخ اتاق یک تخته

810 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

350 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

170 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

490 تومان

نرخ اتاق یک تخته

880 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

495 تومان

نرخ اتاق یک تخته

840 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

415 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

510 تومان

نرخ اتاق یک تخته

880 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

540 تومان

نرخ اتاق یک تخته

870 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

440 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

555 تومان

نرخ اتاق یک تخته

960 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

420 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

560 تومان

نرخ اتاق یک تخته

940 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

370 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

580 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1040 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

615 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1040 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

415 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

635 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1110 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

405 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

195 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

690 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1210 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

515 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

240 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

690 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1250 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

455 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

730 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1290 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

475 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

260 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

840 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1550 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

675 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

245 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

890 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1520 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

665 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

275 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

920 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1640 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

555 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

245 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1085 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1870 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

360 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1110 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1910 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

290 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1120 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1960 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

730 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

260 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1655 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2960 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

285 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1740 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3210 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

315 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1945 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3480 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

915 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

315 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات تور

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور بالی آبان 99

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

سیم کارت

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنمای تور

توضیحات تور

قیمت بلیط هواپیما طبق تاریخ مورد نظر مسافر محاسبه و به مبالغ دلاری پکیج اضافه میشود

نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می‌باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

مدارک لازم جهت صدور ویزای اندونزی : 2 قطعه عکس رنگی 6*4 رنگی زمینه سفید ، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی پشت و رو ، پر کردن فرم مشخصات سفارت اندونزی ،پرینت مانده حساب بانکی بالای 10 میلیون به صورت لاتین و با مهر شعبه

تلفن : 02188171061

خط هوایی

Qatar Airways

اشتراک گذاری