پلیکان پرواز

تور اروپا


تور ترکیبی ایتالیا  فرانسه

شروع قیمت : ,1970 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور ترکیبی ایتالیا فرانسه

اعتبار : تا پایان سال 97

Turkish Airlines
تور فرانسه

شروع قیمت : ,800 یورو
مدت اقامت : ,4 شب و 5 روز

تور فرانسه

اعتبار : تا پایان سال 97

Qatar Airways
تور اسپانیا ایتالیا

شروع قیمت : ,1770 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور اسپانیا ایتالیا

اعتبار : تا پایان سال 97

Turkish Airlines
تور فرانسه اسپانیا ایتالیا

شروع قیمت : ,2400 یورو
مدت اقامت : ,9 شب و 10 روز

تور فرانسه اسپانیا ایتالیا

اعتبار : تا پایان سال 97

Alitalia
تور اسپانیا

شروع قیمت : ,1350 یورو
مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

تور اسپانیا

اعتبار : تا پایان سال 97

Turkish Airlines
تور فرانسه هلند

شروع قیمت : ,1770 یورو
مدت اقامت : ,7شب و 8 روز

تور فرانسه هلند

اعتبار : تا پایان سال 97

Turkish Airlines
تور ایتالیا

شروع قیمت : ,2100 یورو
مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

تور ایتالیا

اعتبار : تا پایان سال 97

Alitalia
تور اسپانیا فرانسه

شروع قیمت : ,1390 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور اسپانیا فرانسه

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air
تور جزایر قناری

شروع قیمت : ,950 یورو
مدت اقامت : ,4 شب و 5 روز

تور جزایر قناری

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air
تور موناکو

شروع قیمت : ,2220 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور موناکو

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air
تور اکراین

شروع قیمت : ,470 دلار
مدت اقامت : ,6شب و 7 روز

تور اکراین

اعتبار : تا پایان سال 97

تور اتریش آلمان

شروع قیمت : ,2070 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور اتریش آلمان

اعتبار : تا پایان سال 97

Turkish Airlines
تور یونان

شروع قیمت : ,640 یورو
مدت اقامت : ,4شب و 5 روز

تور یونان

اعتبار : تا پایان سال 97

aegean
تور اتریش سوئیس

شروع قیمت : ,2070 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور اتریش سوئیس

اعتبار : تا پایان سال 97

Turkish Airlines
تور اسپانیا پرتغال

شروع قیمت : ,1770 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور اسپانیا پرتغال

اعتبار : تا پایان سال 97

Turkish Airlines
تور اسپانیا 4 روزه

شروع قیمت : ,690 یورو
مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

تور اسپانیا 4 روزه

اعتبار : تا پایان سال 97

Mahan Air
تور اتریش

شروع قیمت : ,990 یورو
مدت اقامت : ,4 شب و 5 روز

تور اتریش

اعتبار : تا پایان سال 97

Turkish Airlines
تور یونان جزیره سنتورینی

شروع قیمت : ,1470 یورو
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور یونان جزیره سنتورینی

اعتبار : تا پایان سال 97

aegean
تور ایتالیا 5 روزه

شروع قیمت : ,990 یورو
مدت اقامت : ,4 شب و 5 روز

تور ایتالیا 5 روزه

اعتبار : تا پایان سال 97

Alitalia