پلیکان پرواز

تورهای نوروز 97


تور ویتنام نوروز 97

شروع قیمت : ,655 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

تور ویتنام نوروز 97

اعتبار : نوروز 97

Emirates Airlines
تور ویتنام کامبوج نوروز 97

شروع قیمت : ,1530 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Qatar Airways
تور ویتنام کامبوج لائوس نوروز 97

شروع قیمت : ,2190 دلار
مدت اقامت : ,13 شب و 14 روز

Qatar Airways
تور ویتنام 11 روزه با پرواز امارات نوروز 97

شروع قیمت : ,1050 دلار
مدت اقامت : ,10 شب و 11 روز

Emirates Airlines
تور ویتنام 8 روزه نوروز 97 ( 4 شب هوشی مین + 3 شب فان تیت )

شروع قیمت : ,510 دلار
مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

Qatar Airways